Podotherapie Luiten Knippenborg houdt  2 x per week spreekuur in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem.
Parallel aan de voetenpoli die plaatsvindt op maandag- en donderdagmiddag, draait de podotherapeut haar eigen spreekuur.


De voetenpoli wordt gedraaid door een nurse-practitioner in combinatie met een vaatchirurg. Op de voetenpoli worden de actuele wonden behandeld bij voornamelijk mensen met diabetes en/of vaatlijden.
Wat regelmatig voorkomt is dat wanneer de wonden in een stabiele fase zijn,  de (wond)behandeling afgewisseld wordt, de ene keer bij de nurse-practitioner of vaatchirurg en de andere keer bij de podotherapeut.

De werkzaamheden van de podotherapeut zijn gevarieerd en bestaat gedeeltelijk uit het uitvoeren van de voet- en wondbehandeling, maar ook uit het screenen van de voeten en het maken van hulpmiddelen om druk plaatsen zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

Eens per maand vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij de nursepractitioner de leiding heeft. De internist, vaatchirurg, revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker, gipsverbandmeester en de podotherapeut maken deel uit van dit team. Allereerst worden de patiënten besproken, en vervolgens ook gezien door iedereen. Zo wordt bepaald in welke richting de behandeling verder gaat en worden behandeldoelen scherper op elkaar afgestemd.

Bent u verwezen naar de podotherapeut door een specialist? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de tweede lijn. Informeert u naar de mogelijkheden.