Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Om ook de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u onderstaand onze algemene voorwaarden aan.

Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Annulering

  • Een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen (zolen/ortheses etc.) kan binnen 1 werkdag na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden.
  • Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, telefonisch of via e-mail (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op vrijdag ervoor annuleren). Bij niet of te laat annuleren kunnen de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening worden gebracht. Te laat komen voor een afspraak, wordt ook gezien als een verzuimde afspraak.

 Voor actuele informatie over uw vergoeding adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

  • Podotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.
  • Daarnaast dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur.

Betaling

  • Om de financiële kant goed te laten verlopen is het noodzakelijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt, dit om identiteitsverwisseling te voorkomen.
  • Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin of contant in onze praktijk voldoen. Indien u niet per pin kunt betalen, is het alternatief om de factuur op rekening te voldoen.
  • De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien u in gebreke blijft, wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen.

Restitutie

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.