Formulier Directe Toegankelijkheid Podotherapie

Sinds augustus 2011 zijn podotherapeuten vrij toegankelijk. Deze vrije toegankelijk is bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid in het najaar van 2010. Aangezien podotherapie onder de Wet BIG (art 34) valt, was het altijd zo dat er een verwijzing van een arts nodig was om terecht te kunnen bij een podotherapeut.

Hieronder vindt u het screeningsformulier voor directe toegankelijkheid podotherapie. Deze hoeft u alleen in te vullen, wanneer u geen verwijzing  voor Podotherapie heeft. Wanneer u alle vragen op het screeningsformulier met ‘Nee’ heeft kunnen beantwoorden, verzoeken wij u vriendelijk dit formulier ondertekend mee te nemen naar uw afspraak. Heeft u één of meer vragen met ‘Ja’ moeten beantwoorden, dan heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

 Download dtp-screeningsformulier