Gedragsregels 

 Omdat er in de praktijk altijd meerder mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn er bij podotherapie Luiten Knippenborg huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit heeft als doel om voor zowel patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Onderstaand vindt u onze gedragsregels:

 • Mensen dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Agressie, in welke vorm dan ook, is binnen de praktijk niet toegestaan.
 • Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Er is respect voor de levensbeschouwing, seksuele voorkeur, etniciteit, gewoonten, waarden en normen van anderen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend en onbehoorlijk gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • In de praktijk is continue camerabewaking aanwezig in de openbare ruimtes. Deze beelden zullen niet aan derden worden verstrekt. Indien noodzakelijk kunnen de beelden worden opgevraagd.
 • Indien er onvoldoende zitruimte in de wachtkamer bestaat is het prijzenswaardig dat minder valide of invalide personen voorrang wordt verleend voor zitruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Houdt u er met het parkeren van uw fiets of auto rekening mee dat anderen hun weg altijd kunnen vervolgen.
 • Leg de gelezen lectuur altijd terug indien u de wachtkamer verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Het onder invloed zijn van alcohol en drugs wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Het maken van beeld- geluidsopnamen, die bedoeld zijn voor openbaarmaking, mag alleen plaatsvinden met toestemming van de praktijk.
 • In verband met mogelijke infecties zijn huisdieren niet toegestaan in de praktijk, hulphonden zijn hierop een uitzondering.