Veranderingen voetzorg bij diabetes

Heeft u Diabetes Mellitus (DM) en een verhoogd risico op wondjes aan de voet? Of is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan krijgt u waarschijnlijk voetzorg van een podotherapeut en/of een pedicure. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat per 1 januari 2015 voetzorg bij diabetes anders georganiseerd en vergoed wordt. Hiermee wil de NZa de kosten voor voetzorg betaalbaar houden.

Zorgprofielen en vergoedingen

Met ingang van 2015 wordt voetzorg opgedeeld in 4 zorgprofielen. Als u Diabetes Mellitus heeft, vindt jaarlijks voetcontrole en -onderzoek plaats in opdracht van de huisarts of internist. Hoe groter de kans op wondjes aan de voet, hoe hoger uw zorgprofiel.

  • Heeft u zorgprofiel 1?

    Dan krijgt u een jaarlijks voetonderzoek vergoed !

  • Heeft u zorgprofiel 2, 3 of 4?

    U krijgt meer zorg vergoed. Het gaat dan om de zorg die is vastgelegd in uw individueel behandelplan. Zoals het aantal behandelingen, controles en diagnostiek.

Ketenzorg

De zorg bij Diabetes Mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgaanbieders, waaronder podotherapeuten en pedicures, samen één behandelplan.

Indien uw huisarts uw hoofdbehandelaar is voor de diabetes, dan wordt er in deze regio gewerkt volgens de ketenzorgafspraken.

Uw huisarts stelt, op basis van een voetonderzoek,  vast welk zorgprofiel voor voetzorg voor u van toepassing is. Indien u geen verhoogd risico aan uw voeten heeft, valt voetzorg door podotherapeut/ pedicure voor u niet onder de basisverzekering.

Heeft u zorgprofiel 2, 3 of 4 dan wordt het voetonderzoek vergoed uit de basisverzekering, als ook de medisch noodzakelijke voetzorg door podotherapeut/pedicure. Welke behandelingen u vergoed krijgt hangt af van het zorgprofiel, andere risicofactoren en complicaties.

De podotherapeut voert het onderzoek uit en stelt een behandelplan op. In dit behandelplan staat vermeld welke simms klasse u heeft, welk  zorgprofiel u heeft, welke complicaties er zijn en welke pedicure u heeft. Tevens staat benoemd het aantal behandelingen waar u recht op heeft.

Indien u naast medisch noodzakelijke voetzorg, extra voetzorg ontvangt, zult u voor deze behandeling een rekening ontvangen van de podotherapeut/pedicure. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt deze zorg  al dan niet vergoed. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.