Klachtenregeling Podotherapie Luiten Knippenborg

Als patiënt kunt u op de volgende manieren uw klacht uiten:

 1. Het indienen van uw klacht
  Heeft u een klacht over uw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van uw podotherapiepraktijk. Hiervoor kunt u het digitale klachtenformulier gebruiken zoals opgenomen op de website van de NVvP. Ook is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.
 2. Het bespreken van de klacht met de podotherapeut
  Wij raden u aan om na registratie van uw klacht deze eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland:
  via de website : http://www.zorgbelang-nederland.nl of telefonisch: 030 299 1970
  In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

Wanneer wordt een klacht beëindigd?


De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:

 • u uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet;
 • als na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut .
 • u heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kunt u bezien of uw geschil met de podotherapeut wilt voorleggen aan de Geschillencommissie.