Hier een overzicht van vaak gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Klik op de vraag en het bijbehorende antwoord verschijnt er onder

Een podotherapeut is een door het ministerie van VWS wettelijk erkende en beschermde titel. Een podotherapeut staat genoteerd in de Wet BIG, artikel 34. Een podotherapeut is gegarandeerd in het bezit van een HBO- bachelordegree verkregen na het volgen van een 4 jarige HBO opleiding. De titel podoloog, (register)podoloog, podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog is niet wettelijk erkend door het ministerie van VWS, het wordt een vrij beroep genoemd wat betekend dat iedereen deze titel mag dragen. Vaak hebben deze beroepsbeoefenaren een gedegen opleiding of cursus gevolgd. Echter, het kan ook voorkomen dat iemand die in een schoenwinkel werkt, zonder veel kennis zich podoloog noemt.

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten voortvloeiend uit een afwijkende voetstand en/of looppatroon. Een voetverzorg(st)er of pedicure verzorgt en verwent de voeten vaak structureel door bijvoorbeeld eelt te verwijderen en nagels te knippen. Er zijn pedicures die gespecialiseerd zijn in het behandelen van voeten van mensen met diabetes mellitus of met reuma.
Een podotherapeut verzorgt de voeten niet maar probeert de oorzaak van de pijn te zoeken en daarbij een oplossing te bedenken.

Alleen wanneer een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag, zal een podotherapeut haar behandeling overnemen. In het bijzonder bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden neemt de instrumentele behandeling een belangrijke plaats in.

De vergoedingen zijn per verzekering verschillend. De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk, echter alleen vanuit de aanvullende verzekeringen. U kunt dit nakijken in uw polis, navragen bij uw verzekeraar of voor een overzicht kijken op www.podotherapie.nl

Nee, het is niet meer nodig om een verwijsbrief van uw (huis)arts te hebben. U kunt direct bij de podotherapeut terecht. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist terecht. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De podotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de podotherapeut te gaan, dan zal deze u vragen eerst een screeningsformulier in te vullen. Dit betekent dat de podotherapeut eerst vaststelt of u bij de podotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wij hechten veel waarde aan de relatie die u als patiënt heeft met uw zorgverlener. Wij proberen dan ook zo veel mogelijk er voor te zorgen dat u een vaste behandelaar krijgt. Het kan echter wel eens voorkomen dat er door ziekte of afwezigheid van uw podotherapeut u een andere podotherapeut treft. In spoedsituaties kan het zo zijn dat er, in overleg met u, wordt gekozen voor een andere behandelaar omdat deze eerder tijd heeft in de agenda.

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Uw zorgverzekeringspasje.
  • Een verwijsbrief (als u niet via Directe Toegankelijkheid Podotherapie komt) of het screeningsformulier voor DTP.
  • Schoenen die u veel draagt.
  • Indien het om een sportklacht gaat graag de sportschoenen meenemen.

Over het algemeen zijn uw podotherapeutische zolen binnen 10 werkdagen klaar.

Een podotherapeutische zool gaat over het algemeen twee tot drie jaar mee. Bij de jaarlijkse controle wordt o.a. de toestand van uw zolen beoordeeld en meestal zal de bovenlaag vervangen moeten worden.
De levensduur van de zolen is uiteraard sterk afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de omstandigheden waaronder u ze gebruikt. Ook de mate waarin u transpireert, de hardheid van de materialen die zijn gebruikt en het gewicht dat op de zolen rust beïnvloeden de levensduur.

Over het algemeen is het verstandig dat kinderen ieder half jaar en volwassenen ieder jaar op controle komen om zowel de podotherapeutische zolen als de voeten te laten controleren.

Alleen als de slippers een verwisselbaar voetbed hebben. We kunnen ook slippers op maat maken voor u!

Dit ligt aan de oorzaak van de klacht. Is dit een afwijkende voetstand, dan zal een podotherapeutische zool in de meeste gevallen nodig blijven. Is de oorzaak bijvoorbeeld een overbelasting van een bepaalde structuur, dan is de zooltherapie nodig totdat de klacht niet meer aanwezig is.

De oorzaak van het ontstaan van een likdoorn is wrijving en overdruk. Een podotherapeut kan de oorzaak opsporen en de overdruk m.b.v. een hulpmiddel opheffen. Dit hulpmiddel kan een podotherapeutische zool, een orthese, vilttherapie of een nagelbeugel zijn afhankelijk van de plaats van de likdoorn. Door deze overdruk op te heffen komt de likdoorn niet of minder snel weer terug. Het terugkeren van de likdoorn is weer afhankelijk van de schoenkeuze, hoe lang de likdoorn al op deze plaats zit en of er sprake is van andere huidproblemen op die plaats, zoals littekenweefsel. Als de pedicure de likdoorn niet helemaal verwijdert kan de podotherapeut dit voor u doen.

Nagels kunnen het best recht worden afgeknipt. Eventuele scherpe hoekjes kunnen iets worden bijgevijld. De kans op het ‘ingroeien’ van de nagel is op deze manier het kleinst.

In de recente protocollen voor wondjes en ontstekingen aan voeten worden voetbaden afgeraden. Dit geldt met name voor mensen met diabetes mellitus, reumatoïde artritis en/of bloedvatproblemen. Dit in verband met het verwekende effect van de baden. Bepaalde bacteriën kunnen zich sneller vermenigvuldigen in een vochtige warme omgeving. Daarnaast is door de aantasting van de natuurlijke afweer de huid meer vatbaar voor infecties en schimmels. Door neuropathie wat voor kan komen bij mensen met diabetes mellitus is er kans op verbranding doordat de temperatuur van het water niet goed wordt gevoeld.

U mag ervan uitgaan dat de podotherapeuten hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de podotherapie. Wij hanteren een klachtenprocedure. U kunt in eerste instantie een gesprek aangaan met uw podotherapeut. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert kunt u schriftelijk een klacht indienen via onze contact-pagina. Wij zullen er alles aan doen om met uw klachten zodanig om te gaan, dat het de kwaliteit van de geleverde zorg zal verbeteren.

Bent u heel tevreden over uw behandeling dan horen wij dit natuurlijk ook heel graag!