Visie: wij lopen warm voor uw voeten !

Staan en lopen vragen om enerzijds een hoge mate van stabiliteit en anderzijds een hoge mate van mobiliteit. Dit is ook waar onze praktijk voor staat. Stabiliteit door te werken met een klein en gezellig team waarbij u altijd geholpen wordt door een van de 2 podotherapeuten. Daarnaast proberen we juist mobiliteit na te streven door vakinhoudelijke informatie op de voet te volgen en ons te blijven ontwikkelen, ieder op haar terrein.

Bernadine Luiten Schoemaker

Bernadine Luiten Schoemaker

Podotherapeut

Mijn naam is Bernadine Luiten- Schoemaker en ik ben sinds 2000 podotherapeut van beroep.

Meteen na de studie podotherapie besloot ik fysiotherapie te gaan studeren (gediplomeerd in 2004) als aanvulling op mijn beroep als podotherapeut. Tot op de dag van vandaag wordt de kennis van beide vakgebieden gebundeld hetgeen resulteert in een bredere blik op het vak podotherapie.

In 2003 besloot ik een eigen praktijk te starten en al snel breidde de praktijk zich uit met een tweede werklocatie in het Slingeland Ziekenhuis. Tot op de dag van vandaag wordt hier 2-3 dagdelen per week een spreekuur gehouden in combinatie met de voetenpoli. Hierdoor is de overlegstructuur laagdrempelig en wordt er regelmatig over en weer meegekeken door en voor de polikliniek vaatchirurgie.

In 2009 ben ik mij gaan specialiseren op het gebied van diabetes en sinds 2011 heb ik de officiële titel “diabetespodotherapeut”.
Deze specialisatie binnen ons vakgebied heb ik gekozen vanwege de werkzaamheden binnen het ziekenhuis waarbij het zwaartepunt ligt op de complexe voetzorg bij de steeds groter wordende groep diabetes patiënten.
Sinds 2012 werkt ook Fleur als podotherapeut binnen de praktijk. Begonnen als stagiaire, maar al snel vonden er gesprekken plaats over de toekomstvisie van ons beiden. Na 2 jaar loondienstverband is de praktijk in mei 2015 verhuisd qua hoofdlocatie naar de Caenstraat in Doetinchem. Dit was in verband met de visie op de toekomst, de groei en centralisatie van de werkzaamheden een logische keuze. Sinds januari 2016 is podotherapie Luiten- Schoemaker officieel veranderd in een maatschap onder de naam Praktijk Podotherapie Luiten Knippenborg (www.pplk.nl)
De bedrijfsvoering is de afgelopen jaren steeds complexer geworden en daarom is deze stap voorwaarts gerealiseerd waar we beiden erg blij mee zijn! Qua locatie hebben we een grote stap gemaakt, ons doel is echter niet om groter en groter te groeien.
In de communicatie met verzekeraars, beroepsverenigingen zullen we (verder moeten) professionaliseren, maar qua inhoudelijke zorg streven we er juist naar om voor iedereen toegankelijk, persoonlijk en betrokken te zijn.

Fleur Knippenborg

Fleur Knippenborg

Podotherapeut

Mijn naam is Fleur Knippenborg en ik ben in 2013 afgestudeerd als podotherapeut aan de Saxion Hogescholen in Enschede.

In 2012 ben ik stage gaan lopen bij podotherapie Luiten – Schoemaker , en na mijn afstuderen was ik ook werkzaam als podotherapeut binnen deze praktijk. Op dit moment volg ik nog een opleiding tot sportpodotherapeut aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Barbara Straatsma - de Swart

Barbara Straatsma - de Swart

Praktijkondersteuner